Home » My Devotional Collections for Book Creation

My Devotional Collections for Book Creation

You Have Added 8 Song(s) to Your List. Start Your Search Here and Add Your Own List of Song for printing later

Please check Your Songs and Start Printing by clicking the print icon above.

Songs, Lyrics From - lyrics.tamilgod.org

Add/ Remove  

Venkateswara stotram lyrics in tamil

ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வர‌ ஸ்தோத்திரம் பாடல் வரிகள்

ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வர‌ ஸ்தோத்திரம் தமிழ் வரிகள் ‍- வெங்கடேஷ்வர‌ ஸ்தோத்திரம், மந்திரங்கள் தமிழில். Sri Venkateswara Stotram Lyrics in Tamil - Vishnu Stotrams, Lord Vishnu Devotional Stotrams in Tamil.

கமலாகுச சூசுக கும்கமதோ
னியதாருணி தாதுல னீலதனோ |
கமலாயத லோசன லோகபதே
விஜயீபவ வேம்கட ஸைலபதே ||

ஸசதுர்முக ஷண்முக பம்சமுகே
ப்ரமுகா கிலதைவத மௌளிமணே |
ஸ‌ரணாகத வத்ஸல ஸாரனிதே
பரிபாலய மாம் வ்றுஷ ஸைலபதே ||

அதிவேலதயா தவ துர்விஷஹை
ரனு வேலக்றுதை ரபராதஸதைஃ |
பரிதம் த்வரிதம் வ்றுஷ ஸைலபதே
பரயா க்றுபயா பரிபாஹி ஹரே ||

அதி வேம்கட ஸைல முதாரமதே-
ர்ஜனதாபி மதாதிக தானரதாத் |
பரதேவதயா கதிதானிகமைஃ
கமலாதயிதான்ன பரம்கலயே ||

கல வேணுர வாவஸ கோபவதூ
ஸத கோடி வ்றுதாத்ஸ்மர கோடி ஸமாத் |
ப்ரதி பல்லவிகாபி மதாத்-ஸுகதாத்
வஸுதேவ ஸுதான்ன பரம்கலயே ||

அபிராம குணாகர தாஸரதே
ஜகதேக தனுர்தர தீரமதே |
ரகுனாயக ராம ரமேஸ விபோ
வரதோ பவ தேவ தயா ஜலதே ||

அவனீ தனயா கமனீய கரம்
ரஜனீகர சாரு முகாம்புருஹம் |
ரஜனீசர ராஜத மோமி ஹிரம்
மஹனீய மஹம் ரகுராமமயே ||

ஸுமுகம் ஸுஹ்றுதம் ஸுலபம் ஸுகதம்
ஸ்வனுஜம் ச ஸுகாயம மோகஸரம் |
அபஹாய ரகூத்வய மன்யமஹம்
ன கதம்சன கம்சன ஜாதுபஜே ||

வினா வேம்கடேஸம் ன னாதோ ன னாதஃ
ஸதா வேம்கடேஸம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி |
ஹரே வேம்கடேஸ ப்ரஸீத ப்ரஸீத
ப்ரியம் வேம்கடெஸ ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச ||

அஹம் தூரதஸ்தே பதாம் போஜயுக்ம
ப்ரணாமேச்சயா கத்ய ஸேவாம் கரோமி |
ஸக்றுத்ஸேவயா னித்ய ஸேவாபலம் த்வம்
ப்ரயச்ச பயச்ச ப்ரபோ வேம்கடேஸ ||

அஜ்ஞானினா மயா தோஷா ன ஸேஷான்விஹிதான் ஹரே |
க்ஷமஸ்வ த்வம் க்ஷமஸ்வ த்வம் ஸேஷஸைல ஸிகாமணே ||

Add/ Remove  

Ayyappa Devaya Namaha

అయ్యప్ప దేవాయ నమః

అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః
అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః
హరి హర సుపుత్రాయ నమః కరుణా సముద్రాయ నమః
నిజ భీర గంభీర శభరీ గిరి శిఖర ఘన యోగ ముద్రాయ నమః
పరమాణు హృదయాంతరాళ స్థితానంత బ్రహ్మాండరూపాయ నమః
అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః

పద్దెనిమిది పడిమెట్ల పైకెక్కీ గుడికేగు
భక్తులకు ఎదురొచ్చే బంగారు స్వామి
ఇరుముడులు స్పృశియించి శుభమనుచు దీవించి
జనకృందముల చేరే జగమేలు స్వామి
తన భక్తులొనరించు తప్పులకు తడబడి
ఒక ప్రక్క ఒరిగెనా ఓంకార మూర్తి
స్వామియే శరణం అయ్యప్ప
స్వాములందరు తనకు సాయమ్ము కాగా
ధీమంతుడై లేచి ఆ కన్నె స్వామి
పట్టబందము వీడి భక్తతటికై
పరుగు పరుగున వచ్చె భువిపైకి నరుడై
అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః

ఘోర కీకారణ్య సంసార యాత్రికుల
శరణు ఘోషలు విని రోజు శబరిషా
పాపాలు దోషాలు ప్రక్షాళనము చేయు
పంపానది తీరా ఎరుమేలి వాసా
నియమాల మాలతో సుగుణాల మెట్లపై
నడిపించు కనిపించు అయ్యప్ప స్వామి
మకర సంక్రాంతి సజ్యోతిపై అరుదెంచి
మహిమలను చూపించు మణికంఠ స్వామి
కర్మ బందము బాపు ధర్మ శాస్త్ర
కలి భీతి తొలగించు భూతాధినేత

అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః

ఆద్యంత రహితమౌ నీ విశ్వరూపము
అజ్ఞాన తిమిరమ్ము నణుచు శుభదీపం
ఈ నాల్గు దిక్కులు పదునాల్గు భువనాలు
పడిమెట్లుగా మారె ఇదో అపురూపం
అమరులెల్లరు చేయ అమృతాభిషేకం
నెరవేర్చుకో స్వామి నీదు సంకల్పం
ఓం...

పదములకు మ్రొక్కగా ఒక్కోక్క లోకం
అందుకో నక్షత్ర పుష్పాభిషేకం
పంపానది తీర శంపాల పాతాళ పాపాత్మ పరిమార్చు స్వామి
భక్తులను రక్షించు స్వామి
శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప
శంభు విష్ణు తనయ శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప
శంభు విష్ణు తనయ శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణమయ్యప్ప
స్వామియే శరణమయ్యప్ప
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః

Add/ Remove  

Narpathu Natkal Nonbirunthein unai Paarpathu palan ena paninthu vanthein - K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன் உனை பார்ப்பது பலன் எனப் பணிந்து வந்தேன் - கே. வீரமணி பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள்.

நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன் உனை பார்ப்பது பலன் எனப் பணிந்து வந்தேன் - கே. வீரமணி பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Narpathu Natkal Nonbirunthein unai Paarpathu palan ena paninthu vanthein - K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன்

உனை பார்ப்பது பலன் எனப் பணிந்து வந்தேன் (2)

நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்
நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்
உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன்
உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன் (நாற்பது நாட்கள்)

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி
இன்பமே மெய்யப்பா
சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி
இன்பமே மெய்யப்பா

காப்பது நின்னடி கமல மலர்
நினைக் காண்பது நல்லக் காலமன்றோ
காப்பது நின்னடி கமல மலர்
நினைக் காண்பது நல்லக் காலமன்றோ

ஏற்பது இன்னருள் பொங்கும் வெள்ளம்
ஏற்பது இன்னருள் பொங்கும் வெள்ளம்
இனி என்றைக்கும் தாழ்வு என் அன்பு உள்ளம்
இனி என்றைக்கும் தாழ்வு என் அன்பு உள்ளம் (நாற்பது நாட்கள்)

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி
மகிமைமே மெய்யப்பா
சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி
மகிமைமே மெய்யப்பா

சேர்ப்பது இருமுடி தலையினிலே
பின் தரிசனம் சபரிமலையினிலே
சேர்ப்பது இருமுடி தலையினிலே
பின் தரிசனம் சபரிமலையினிலே
கேட்பது சரணம் எனும் குரல்கள்
கேட்பது சரணம் எனும் குரல்கள்
உடன் கிடைப்பது வாழ்வினில் பல நலங்கள்
உடன் கிடைப்பது வாழ்வினில் பல நலங்கள்

நாற்பது நாட்கள் நோன்பிருந்தேன்
உனை பார்ப்பது பலன் எனப் பணிந்து வந்தேன்

நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்
நாள்தோறும் நின்னையே நினைந்திருந்தேன்
உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன்
உன் நாமமே துணை என நடந்து வந்தேன் (நாற்பது நாட்கள்)

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி
இன்பமே மெய்யப்பா
சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா நின் சன்னதி
மகிமைமே மெய்யப்பா

Add/ Remove  

Annadhana prabhuve saranam Ayyappa lyrics

அன்னதான‌ பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா

அன்னதான‌ பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா - கே. வீரமணி பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Annadhana prabhuve saranam ayyappa lyrics - K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

அன்னதான‌ பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா

ஆரியங்காவில் ஐயனே சரணம் ஐயப்பா
பொன்னடியைப் போற்றுகின்றோம் சரணம் ஐயப்பா
கண்ணனின் மைந்தனே சரணம் பொன்னைய்யப்பா

வன்புலிமேல் அமர்ந்தவனே சரணம் பொன்னய்யப்பா
வாவர்சுவாமி தோழனே சரணம் பொன்னய்யப்பா

இன்னல் யாவும் தீர்ப்பவனே சரணம் பொன்னய்யப்பா
பந்தளனின் செல்வனே சரணம் பொன்னய்யப்பா
எருமேலி சாஸ்தாவெ சரணம் பொன்னய்யப்பா
ஏழை பங்காள‌னே சரணம் பொன்னய்யப்பா

அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பிழை தன்னை
பொறுத்தருள்வாய் நீ சரணம் ஐயப்பா

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா .

Add/ Remove  

Bhagavaan Saranam Bhagavati Saranam Telugu


భగవాన్ శరణం భగవతి శరణం

శరణం శరణం అయ్యప్ప
భగవతి శరణం భగవాన్ శరణం
శరణం శరణం అయ్యప్పా
భగవానే - భగవతియే
దేవనే - దేవియే
ఈశ్వరనే - ఈశ్వరియే
" భగవాన్ "
నలుబది దినములు దీక్షతో నిన్ను సేవించేదము అయ్యప్ప
పగలు రేయి నీ నామమ్మే స్మరియించేదము అయ్యప్ప
" భగవాన్ "
కరిమల వాసా పాప వినాశా శరణం శరణం అయ్యప్పా
కరుణతో మమ్ము కావుము స్వామి శరణం శరణం అయ్యప్ప
" భగవాన్ "
మహిషి సంహారా మద గజ వాహన శరణం శరణం అయ్యప్పా
సుగుణ విలాసా సుందర రూపా శరణం శరణం అయ్యప్పా
" భగవాన్ "

Add/ Remove  

Saranam Saranamayaa Ayyappa Swami


శరణం శరణమయా స్వామీ

శరణం శరణమయా అయ్యప్పా

శరణం అన్నా మరణం లేదు

శబరి గిరి నిలయా ... " శరణం "

అందరి దేవుడవే స్వామి

ఆదరించు దేవుడవే అయ్యప్పా

అయ్యప్ప దేవుడవే స్వామి

అరణ్య వాసుడవే స్వామి " శరణం "

హరి హర పుత్రుడవే స్వామి

ఆనంద రూపుడవే అయ్యప్పా

మోహిని పుత్రుడవే స్వామి

మోహన రూపుడవే అయ్యప్పా " శరణం "

మహిషి మర్ధనుడా స్వామి

మదగజ వాహనుడా అయ్యప్పా

వనపులి వాహనుడా నీకు

వందనము జేసేదము అయ్యప్పా " శరణం "

గజ ముఖ సోదరుడా స్వామి

షణ్ముఖ సోదరుడా అయ్యప్పా

కారణ జన్ముడవే స్వామి

కావగా రావయ్యా అయ్యప్పా " శరణం "

కార్తీక మాసానా స్వామి

నీ మాల వేసుకుంటూ అయ్యప్పా

నలుబది దినములు స్వామి

దీక్షతో కొలిచెదము అయ్యప్పా " శరణం "

ఇరుముడి వేసుకొని స్వామి

నిన్నే తలచుకొని అయ్యప్పా

శబరి గిరి జేరి నిన్నే

దర్శించుకుంటాము అయ్యప్ప " శరణం "

పాలాభిషేకమయ్య నీకు

నేయ్యాభిశేక మయ్యా అయ్యప్పా

చేయగా చూసాము నీకు

శరణము పలికెదము అయ్యప్పా " శరణం "

తప్పులు ఎన్నెన్నో మేము

అనుదినము చేసినాము అయ్యప్పా

తండ్రి వోలె దరి జేర్చి మమ్ము

దయతో బ్రోవుమయా అయ్యప్పా " శరణం "

Add/ Remove  

Harivarasanam Telugu Lyrics KJ Yesudasu Song


హరివరాసనం స్వామి...కె జె ఏసుదాసు గానం

శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప |
శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప ||

హరివరాసనం స్వామి విశ్వమోహనం |
హరిదదిస్వరం ఆరాధ్యపాదుకం ||
అరివిమర్థనం స్వామి నిత్యనర్తనం |
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే ||

||శరణం||

శరణకీర్తనం స్వామి శక్తమానసం
భరణలోలుపం స్వామి నర్తనాలసం
అరుణభాసురం స్వామి భూతనాయకం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

ప్రణయసత్యకం స్వామి ప్రాణనాయకం
ప్రణతకల్పకం స్వామి సుప్రభాన్చితం
ప్రనవమందిరం స్వామి కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

||శరణం||

తురగవాహనం స్వామి సుందరాననం
వరగదాయుధం స్వామి వేదవర్నితం
గురు కృపాకరం స్వామి కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

త్రిభువనార్చనం స్వామి దేవతాత్మకం
త్రినయనంప్రభుం స్వామి దివ్యదేశికం
త్రిదశపూజితం స్వామి చిన్తితప్రదం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

||శరణం||

భవభయాపహం స్వామి భావుకావహం
భువనమోహనం స్వామి భూతిభూషణం
ధవలవాహనం స్వామి దివ్యవారణం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

కళ మృదుస్మితం స్వామి సుందరాననం
కలభకోమలం స్వామి గాత్రమోహనం
కలభకేసరి స్వామి వాజివాహనం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

||శరణం||

శ్రితజనప్రియం స్వామి చిన్తితప్రదం
శృతివిభూషణం స్వామి సాధుజీవనం
శృతిమనోహరం స్వామి గీతలాలసం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

||శరణం||

Add/ Remove  

Satyamu Jyotiga Velugunayaa... Ayyappa


సత్యము జ్యోతిగ వెలుగునయా
నిత్యము దానిని చూడుమయా
పరుగున మీరు రారయ్యా
శబరి గిరికి పోవుదము

శరణం శరణం అయ్యప్ప
స్వామియే శరణం అయ్యప్ప
శబరి గిరీశా అయ్యప్పా
స్వామియే శరణం అయ్యప్ప
గురు స్వామియే శరణం అయ్యప్ప

హరిహర మానస సుతుడైన
సురల మొరలను ఆలించి
భువిలో తాను జనియించి
పడునాల్గేండ్లు వసియించి

ఘోరా తడవిలో బాలునిగా
సర్పము నీడలో పవళించి
వేటకు వచ్చిన రాజునకు
పసి బాలునిగా కనిపించి

మనికంట అను
నామముతో
పెంచిరి బాలుని మురిపెముగా
స్వామి మీ మహిమలతో
రాజుకు కలిగెను సుతుడొకడు

గురువాసంలో చదివించి
గురు పుత్రున్ని దీవించి
మాటలు రాని బాలునకు
మాటలు వచ్చెను మహిమలతో

మాతా పితలను సేవించి

మహిషి ని తాను వధియించి

శబరి గిరిలో వేలిసిరి గా మనలను ధన్యుల జేయుటకు

అయ్యప్పా అను నామముతో

శిలా రూపమున తానున్నా

జ్యోతి స్వరూపా మహిమలతో

భక్తుల కోర్కెలు దీర్తురయా

మార్గశిరాన మొదలెట్టి

నలుబది దినముల దీక్షతో

శరణుని భజనలు చేయుచునూ

ఇరుముడి కట్టి పయనించి

భోగికి ముందు చేరాలి

మకర సంక్రాంతి చూడాలి

చాలు చాలు మనకింకా

వలదు వలది ఇక జన్మ

మకర సంక్రాంతి దినమున

సాయం సమయం వేళలో

సర్వం వదిలిన సత్పురుషులకు జ్యోతిగా దర్శన మిచ్చేదరు

పాలాభిషేకం స్వామీకి

నేయ్యాభిషేకం స్వామీకి

తేనాభిషేకం స్వామీకి

పూలాభిషేకం స్వామీకి

కర్పూర హారతి తనకెంతో

పాయసమంటే మరి ఎంతో

శరణన్న పదము ఎంతెంతో
ఇష్టం ఇష్టం స్వామికి

హరివరాసనం స్వామీది
సుందర రూపం స్వామీది
కనుల పండుగ మనకేలే
జన్మ తరించుట మనదేలే

శరణం శరణం అయ్యప్ప
శరణం శరణం శరణ మయా
శరణం శరణం మా స్వామి
నీ దరికి జేర్చుకో మా స్వామి